Pengumuman

(HEBAHAN UMUM)
Kenyataan Tawaran Tender
kepada Pemaju-Pemaju Hartanah yang berdaftar.

11 Februari 2021

Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-5511 4560 atau email : Info@baktisuci.com.my